welcome

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 

โรงพยาบาลพร้าวขอขอบคุณ คุณสิรินภา โสภานะ ที่ได้บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิต มอบให้โรงพยาบาลพร้าว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

ให้ไว้ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง